UCHWAŁA NR 49/07/2015

Działając na podstawie § 33 ust. 8 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie Zarząd OZPN w Krośnie, w oparciu o § 13 pkt. 8. lit c, Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN na sezon 2015/2016 zobowiązuje się kluby do dostarczenia sędziemu przed meczem oprócz dokumentów wymieniony w/w punkcie także dokumenty tożsamości z aktualną fotografią wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania w zawodach we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.

W przypadku braku zawodnika  w momencie rozpoczęcia zawodów, dokument tożsamości kierownik drużyny dostarcza sędziemu w przerwie zawodów.

Brak dokumentu tożsamości czyni zawodnika nieuprawionego i sędzia nie może go dopuścić do gry.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Comments are closed.