Władze Kolegium Sędziów

✅ Grzegorz Gądela – członek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN
✅ Marek Guzik – członek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN
.
Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Krośnie tworzą:
✅ Grzegorz Gądela – przewodniczący
✅ Krzysztof Kosiek – sekretarz
✅ Albin Kijowski – referent ds. finansowych
✅ Artur Szelc – referent ds. szkoleniowych i egzaminacyjnych
✅ Leszek Śnieżek – referent ds. obsady
✅ Daniel Aleksander – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Jasło
✅ Kamil Dobosz – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Brzozów
✅ Rafał Komański – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Sanok
✅ Rafał Krężałek – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Krosno
.
.