!! Wytyczne COVID

Dostaliśmy nakaz stosowania, a więc obowiązkiem każdego sędziego jest znać poniższe wytyczne przygotowane przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, dotyczące rozgrywania zawodów w czasie pandemii, a w przypadku stwierdzenia uchybień sędzia ma obowiązek opisać wszelkie tego typu incydenty w dokumentacji meczowej. Jeśli tylko kluby będą się do nich stosować, co jest ich obowiązkiem absolutnie nic nie musimy opisywać i tego życzymy sobie i drużynom. Pełny dokument do pobrania tutaj

Comments are closed.