WYTYCZNE WS. LICENCJI SĘDZIOWSKICH

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW LICENCYJNYCH

PRZEZ SĘDZIÓW KS KROSNO

 do 20 lipca br. ? wszystkie klasy rozgrywkowe

 

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

– wniosek licencyjny (do pobrania TUTAJ!) podpisany przez sędziego, zawierający określenie klasy rozgrywkowej (po ogłoszeniu awansów i spadków).

– dwa zdjęcia (dotyczy tylko sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję).

– jedno zdjęcie (w przypadku przedłużania licencji).

– zaświadczenie lekarskie (ważne na okres sezonu 2013/2014).

– potwierdzenie opłaty licencyjnej zgodnie z Uchwałą nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich. (Opłatę za licencję sędziowską należy dokonać u kierowników grup szkoleniowych Krosno, Sanok, Jasło, Brzozów).

– kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem funkcji sędziego (Opłatę za ubezpieczenie należy również dokonać u kierowników grup).

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ DOKUMENTÓW POCZTĄ !

SKOMPLETOWANĄ DOKUMENTACJĘ SKŁADAMY U KIEROWNIKÓW GRUP !

Comments are closed.