ZALECENIA DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW KS KROSNO

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W związku z powtarzającymi się przypadkami nieuzasadnionych wizyt, składanych przez nieuprawnione osoby w pomieszczeniach sędziowskich podczas zawodów piłkarskich, przypominam, że jedynymi osobami poza arbitrami, obserwatorami i delegatami, które mogą tam przebywać są kierownicy drużyn, z prawem wglądu do protokołów sędziowskich.

Nakazuję wszystkim sędziom prowadzącym zawody różnej kategorii i na różnym szczeblu rozgrywek aby w stanowczo reagowali na próby wtargnięcia do pomieszczeń sędziowskich osób nieuprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem członków klubów oraz przedstawicieli Okręgów lub Podokręgów. Proszę również o przekazywanie informacji do Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie o wszelkich tego typu przypadkach negatywnych zachowań oraz próbach wywierania presji na sędziach ze strony działaczy, współpracowników związków, członków klubu, sponsorów, itp.

Zarząd KS OZPN w Krośnie    Przewodniczący KS OZPN w Krośnie

                                                     Maciej Błachaniec

Comments are closed.