ZATWIERDZONO NOWE WŁADZE KOLEGIUM SĘDZIÓW

W dniu 9 sierpnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, na którym to zatwierdzono nowe władze Kolegium Sędziów.

Przewodniczącym  został Maciej Błachaniec, natomiast do Zarządu weszli: Ryszard Denega, Stanisław Jagieła, Adam Józefczyk, Stanisław Liwosz,  Jan Macios, Janusz Małek, Mieczysław Sokołowski oraz Władysław Śnieżek.

Zarząd Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, pod przewodnictwem nowo wybranego prezesa, ukonstytuował się na swym pierwszym posiedzeniu 14 sierpnia 2012 r. Dokonano także pierwszych podziałów ról wśród przedstawicieli. Na Wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych wybrano Ryszarda Denegę, który we wcześniejszej kadencji pełnił funkcję Szefa Szkolenia. Sekretarzem Kolegium Sędziów został Mieczysław Sokołowski, natomiast Referentem ds. obsady Władysław Śnieżek. Członkami Zarządu będą: Stanisław Jagieła, Adam Józefczyk, Jan Macios, a także Janusz Małek.

Istotne zmiany zaszły również w składzie Komisji Szkoleniowo-Egzaminacyjnej Kolegium Sędziów. Przewodniczącym został Tomasz Jagieła.  Do składu Komisji na wniosek nowego Przewodniczącego powołano czterech Koordynatrów Grup Szkoleniowych i dwóch Członków. Funkcja Koordynatora z pewnością jest innowacyjną, jednak jak zapewniał Tomasz Jagieła w dużym stopniu może wpłynąć na poprawę działalności, szczególnie mniejszych, Grup Szkoleniowych, jak również podniesienie poziomu szkolenia. Koordynator Grupy Krosno to Antoni Pelczarski, Grupy Sanok – Dawid Wierdak, Grupy Jasło – Beata Wosiewicz, natomiast w Brzozowie funkcję tę będzie pełnił Rafał Krężałek. Członkami Komisji zostali: Sylwia Dobosz i Artur Szelc.

Comments are closed.