ZBIGNIEW PRZESMYCKI W RZESZOWIE

W poniedziałek 22 kwietnia br. w  Hotelu Nowy Dwór w Świlczy odbyło się spotkanie szkoleniowo – egzaminacyjne sędziów III i IV ligi. Rozpoczął je Rafał Sawicki, Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Na zaproszenie Prezesa Kazimierza Grenia przybył Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Zbigniew Przesmycki. W swojej prelekcji omówił m.in.: stary i nowy system oceny sędziów. ?Wprowadziłem system obiektywizacji oceny jakości pracy sędziego- mówił – wykorzystując samoocenę i obserwację telewizyjną, na podstawie której Zarząd wystawia odpowiednią ocenę?. System ten działa w ekstraklasie i I lidze.? Przedstawił także sposób i efekty sędziowania 4 i 6 osobowego (dodatkowi sędziowie asystenci). Przedstawiając na ekranie różne sytuacje z polskich i zagranicznych meczów zaangażował w dyskusję zgromadzonych 55 arbitrów z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Zadając bezpośrednie pytania oczekiwał odpowiedzi ze strony sędziego.
Na zakończenie, Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń powiedział, że takie szkolenia będą organizowane częściej z nadzieją na poprawę jakości sędziowania w meczach piłkarskich.

Po wystąpieniu Prezesa Kazimierza Grenia, głos zabrał Rafał Sawicki – Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN. Zalecał i prosił, aby meczowe sprawozdania trafiały do sieci Extranet w terminie, gdyż komplikuje to pracę poszczególnych wydziałów Związku. Następnie sędziowie przystąpili do egzaminu teoretycznego i filmowego.
O godz.17.30 rozpoczął się test sprawnościowy na bieżni stadionu. Najpierw były to biegi krótkie (6x40m). Zaliczeniem było pokonanie dystansu w czasie nie dłuższym niż 6,4 sekundy. Kolejnym zadaniem egzaminacyjnym był bieg interwałowy na trasie 12 okrążeń stadionu (30 s/ 150m i spacer 40s/ 50 m). Nad prawidłowym przebiegiem egzaminów czuwał Rafał Greń- Przewodniczący Komisji Szkoleniowej. Na stadion przybył także Marek Hławko – wiceprezes Podkarpackiego ZPN oraz sekretarz Związku – Bogusław Szczurek
Egzamin teoretyczny zdali wszyscy uczestnicy, co świadczy o dobrej znajomości przepisów gry w piłkę nożną. Z powodu kontuzji, egzaminu praktycznego nie zaliczył jeden z arbitrów.

 

Źródło: Bogusław Szczurek


 

 

Comments are closed.